Prāvests T. Gintaras Vitkus SJ 
Mob.tel. Nr.: +370 68651188
E-pasts: gvitkussj58@gmail.com
Adrese: Kantora iela 60, Rīga, LV 1002 Latvija

Vikārs Tadeušs Ciesļaks SJ
Mob.tel. Nr.: +371 22170416
E-pasts: tcieslaksj@gmail.com
Adrese: Kantora iela 60, Rīga, LV 1002 Latvija